Yêu cầu kiến thức cho lập trình Android:

Trong ngôn ngữ lập trình Android , các anh cần có những kiến thức cơ bản về lập trình Java. Những tri thức Java căn bản nhất như biết về các class , package , khóa public , private , protected , .... Không chỉ vậy , các anh cần thuần thục các lệnh như if , for( ) , switch( ) , while( ) , ... biết sd các lệnh như Integer.parseInt( ) hay String.valueOf( ). Vì thế tôi khuyên các anh , trước khi học lập trình Android thì hãy tu bổ những kiên sthức căn bản về Java trước. Với trường hợp các các anh tham gia khóa học lập trình Android cơ bản tại VIETPRO , các các chị phải được đào tạo từ đầu những điều căn bản về Java để có thể học được Android.
Các cơ chế quản lý các process

1.Foreground process: là process của áp dụng hiện thời đang được người dùng tương tác. 2.Visible process: là process của vận dụng mà activity đang hiển thị đối với người

dùng ( onPaused( ) của activity được gọi ). 3.Service process: là Service đang running. 4.Background process: là process của áp dụng mà các activity của nó ko hiển thị với người dùng ( onStoped( ) của activity được gọi ). 5.Empty process: process không có bất kể 1 thành phần nông dân nào active. Theo chế độ ưu tiên thì khi cần tài nguyên , Android sẽ tự động kill process , trước nhất là các empty process.

lập trình ứng dụng tuy cũng là lập trình di động , nhưng các telephone sử dụng hđh Android có cấu hình rất mạnh ( Nexus One có VXL lên tới 1Ghz ) , vì vậy 2 nền tảng Android và J2ME cũng rất khác nhau. Android có những gói riêng hỗ trợ lập trình cho nó và không yêu cầu khắt khe về việc tối ưu code như J2ME. Thật đáng tiếc vì J2ME mình học ko áp dụng được mấy vào lập trình Android tuy nhiên 1 số kỹ thuật cơ bản cho lập trình game 2D như Sprite , double buffering , Tile... Thì vẫn ko hề vung phí chút nào

Tổng hợp kiến thức về các gói lập trình cho desktop như java.awt , java.swing tuyệt đối không để ý thiết ( bản thân mình cũng chưa sd cái này bao giờ , nhảy vào học java là học J2ME luôn ) , hay các gói của J2ME cũng vậy.

Dạy một số về cài đặt chương trình Android

đặt học lập trình cơ bản thì mỗi bộ SDK của Google là không đủ , bạn còn cần tích hợp nó vào một IDE như Eclipse. Theo mình công chúng nên sử dụng Eclipse hơn vì nó có nhiều tính năng trợ giúp lập trình Google , còn Netbeans thì plugin cho Android vẫn chưa hoàn thiện.

Các thành phần tạo nên vận dụng Android:

1.Activity: hiểu một cách giản đơn thì Activity là nền của 1 vận dụng. Khi khởi động 1 áp dụng Android nào đó thì bao giờ cũng có 1 main Activity được gọi , hiển thị màn hình giao diện của áp dụng cho phép người dùng tương tác.

2.Service: thành phần nông dân chạy ẩn trong Android. Service sử dụng để update dữ liệu , đưa ra các cảnh báo ( Notification ) và không bao giờ hiển thị cho người dùng thấy.

3.Content Provider: kho dữ liệu chia sẻ. Content Provider được sử dụng để quản lý và san sớt dữ liệu giữa các ứng dụng.

4.Intent: nền móng để truyền tải các thông cáo. Intent được sử dụng để gửi các thông báo đi nhằm khởi tạo 1 Activity hay Service để thực hành công việc bạn mong muốn. VD: khi mở 1 trang web , bạn gửi 1 intent đi để tạo 1 activity mới hiển thị trang web đó.

5.Broadcast Receiver: thành phần thu nạp các Intent bên ngoài gửi tới. VD: bạn viết 1 chương trình thay thế cho phần gọi điện default của Android , khi đó bạn cần 1 BR để dễ dàng cảm nhận các Intent là các cuộc gọi tới.

6.Notification: đưa ra các báo trước mà không làm cho các Activity phải ngừng hoạt động.

Activity , Service , Broadcast Receiver và Content Provider mới là những thành phần nông dân chính cấu thành nên ứng dụng Android , bắt buộc phải khai báo trong AndroidManifest

dự khán khóa học lập trình Android tại VIETPRO

Chúc các anh có những khởi đầu Thành tựu với ngôn ngữ máy Android.